150₺ ve üzeri alışverişlerinize Ücretsiz Kargo !

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

İş bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat hakkındadır.

MELEK BALIĞI EĞİTİM BİLİŞİM İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (MELEK BALIĞI) elde ettiği ya da elde edeceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer mevzuat kapsamında işleyecektir. Kişisel veriler, MELEK BALIĞI’nın faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, ortaklarımızla, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle; finansal kuruluşlarla, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlarla ve resmi/idari makamlar ile hizmet aldığımız ya da hizmet almayı planladığımız kişilerle ve özellikle banka ve finans kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler, ilgilisinden yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvakafat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.

Verisi işlenen kişi 07.10.2016 tarihinden itibaren tarafımıza başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Sepete Ekleniyor…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.